בטחון אישי הוא אחד הצרכים הבסיסיים של כל אחד מאתנו, ובדיוק לכך מחוייבים אנשי יחידת הפיקוח והשיטור העירוני, הפועלים מסביב לשעון ברחבי העיר.

אנשי היחידה מרכזים מאמץ כדי להבטיח את הסדר הציבורי, לצד הקפדה על ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות ושמירה על זכויות התושב. היחידה פועלת בנחישות לאכיפת החוק בכל התחומים וכנגד הפרת זכויות אדם, בריונות וונדליזם מכל סוג שהוא.

 

  • סיורים בשעות הלילה בגני משחקים ופארקים עם דגש על נראות והתמודדות עם בני נוער.

  • אכיפה מחמירה בנושא שתיית אלכוהול של בני נוער.

  • עשרות ד"וחות בחודש בגין עבירות איכות הסביבה, כגון השלכת פסולת ברשות הרבים, כלי רכב נטושים, מודעות פירטיות וכדומה.

  • הגברת הטיפול כנגד כלבים משוטטים.

  • אכיפה מחמירה כנגד בעלי כלבים לשמירת הניקיון וההיגיינה בשטחים ציבוריים.