העיר שלנו היא גוף חי ופועם מסביב לשעון ובלי הפסקה. 
כדי לעמוד ברמת הציפיות הגבוהה של תושבי העיר לתחזוקה תמידית ואיכות שירות גבוהה, אנחנו מפעילים מערך יעיל ומנוסה, באמצעות אגף התפעול והתחזוקה.

במהלך השנה האחרונה ריכז האגף מאמץ בפעולות רבות ומגוונות לשיפור ולתחזוקת התשתיות, כמו גם בשיפור חזות העיר:

  • חידוש ושיקום גני משחקים, גינות המשחק ברחובות הפלמ"ח, קוממיות, שפרינצק, זלמן שזר ועוד.

  • התקנת דשא סינטטי בכל גני הילדים.

  • התקנת מתקני משחקים חדשים בגני ילדים.

  • התקנת רשתות צל בכל מוסדות החינוך וגינות המשחק ברחבי העיר.

  • איטום גגות בכל מוסדות הציבור העירוניים.

  • צביעה, תחזוקה והכנת מקלטים ציבוריים למצב חירום ושגרה.
  • בינוי, שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך בעיר לקראת שנת הלימודים ובמהלכה.
  • תחזוקה מתמדת של מערכות הניקוז והסניקה.
  • סימון כבישים ומדרכות, מעברי חצייה ומקומות חניה.
  • טיפוח תחזוקה, שדרוג המזרקות ברחבי העיר בכיכרות השונות ובכניסה לשכונות, כגון כיכר הסירה והכניסה לסביוני ים.