אגף הביטחון העירוני אחראי על הובלת היערכות עיריית קריית-ים לשעת חירום וריכוז ועדת המל"ח ברשות.

האגף עוסק בתכנון תיאום והפעלת של מערך הביטחון העירוני, לרבות במוסדות חינוך ומערך האבטחה.

פעילות האגף נעשית בקשר שוטף מול משרד הפנים, רח"ל, פיקוד העורף היקל"ר בהיבטי מוכנות בשגרה ובחירום לצד גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה השונים

האגף אחראי על הטיפול השוטף במקלטים הציבוריים ומוסדות החינוך באמצעות תקציב הג"א המיועד לכך תוך הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, במרכז ההפעלה במצבי חירום.

השנה בצענו

 • השלמנו את כתיבת נוהלי החירום +  ונהלי מרכז ההפעלה העירוני

 • שידרגנו את  מרכז ההפעלה לשעת חירום, אשר ישמש את ראשי המכלולים וכן את מערכת הכריזה במרכז ההפעלה ובמוקד העירוני

 • השלמנו את שיפוץ המקלטים "בגן סולד" שברחוב אשר ו ״גן אריה" - שברחוב ז'בוטינסקי. במסגרת פרויקט שיפוץ הגנים בסביבה. השלמנו את שיפוץ המקלטים בבתי הספר "אור אבנר", "בראשית", "ימית" לצד שדרוג מחסני החירום והחפ"ק עירוני

 • השלמנו התקנת מכשירי החייאה - דפיברילטור בכל בתי הספר בקריית-ים

 • פרסנו מצלמות בביה"ס "רבין בעלות של 100,000 ש״ח, במסגרת פרויקט מצלמות העיר הפרוסות בצמתים ראשיים, "חוף זבולון", צה"ל - ספיר, "פארק טראמפ"

 • זכינו בפרס 5 כוכבי יופי המקלט והמיגון במרחב האזרחי, זכייה "דגל יופי" הערים הקטנות קבלת פרס בסך 40,000 ש״ח לטובת המקלטים

תוכניות לשנה הבאה

 • נשלים את כתיבת ספר הנהלים למכלולים בשגרה ובחירום, ארגון תיקי התכנון עפ"י הנחיות רח"ל (רשות חירום לאומית) ופקע"ר 

 • נערוך סדרה של אימונים למכלולים השונים באופן נפרד לכל מכלול וכן תרגיל משולב לכל המכלולים, ובמסגרת תרגיל נפה לשלב את המכלולים- בתיאום עם רח"ל ופקע"ר 

 • נשלים את תוכנית שיפוץ מקלטים ציבוריים ברחבי העיר ושידרוגם

 • נשלים הצטיידות של מיגון אישי, עזרים טכניים כולל ציוד לחירום לעבודת המכלולים + אפודות זיהוי לבעלי תפקידים

 • נשלים את שילוב מערכת שליטה ובקרה (ש"ב) לשגרה וחירום - שוע"ל בתמיכה של GIS

 • נשלים את שדרוג של מרכז ההפעלה העירוני לשעת חירום, כך שייתן מענה מושלם לכל ראשי המכלולים ונבטיח הפעלה אוטומטית של גנראטור החירום