עיריית קריית ים, באמצעות אגף מערכות המידע והתקשוב ברשות, מקדמת את העיר כ ״עיר דיגיטלית״, בהתאם למדיניות כוללת ומקיפה לייעול השימוש בכלל המשאבים במרחב האורבני בראייה רחבה ואינטגרטיבית. פעילות זו תכסה מגוון רב של תחומים כגון: תקשורת, חינוך, ביטחון התושבים, מענה לשעת חירום, פנאי ועוד.

מכלול השירותים הדיגיטליים יתרמו רבות לשיפור הקשר עם התושבים וישפרו את איכות החיים מחד, ויתרמו לשיפור איכות הסביבה ואיזון כלכלי מאידך.

 

השנה בצענו

בשנה האחרונה החלו עבודות להנחת תשתיות ל״עיר דיגיטלית״. עבודות אלו מתקיימות בשלב התכנון בפרויקטים רבים ובמסגרת עבודות שדרוג ברחבי העיר. כחלק מהקמת תשתיות אלו רושתה העיר במצלמות במרחבים הציבוריים, פארקים, רצועת החוף ומוקדים נוספים ברחבי העיר המשדרים תמונה בזמן אמת אל המוקד העירוני.

תוכניות לשנה הבאה

  • הקמת רשת תקשורת עירונית של סיבים אופטיים וארונות תקשורת ברחבי העיר, אשר תשדרג ותייעל את תשתיות הרשות ומוסדותיה

  • שדרוג תשתיות טלפוניה ומעבר לתשתיות IP ברשות ומוסדותיה

  • מעבר למערכת שו״ב (ניהול ובקרה) חכמה במוקד העירוני אשר תייעל ותשפר את עבודת המוקדנים ועובדי הרשות מול תושבי העיר

  • שדרוג תשתיות התקשורת במוסדות הציבור והחינוך, כדוגמת טלפוניה, מצלמות אבטחה, לחצני מצוקה, אינטרקום חכם וגילוי אש שיאפשרו ניטור רציף ע״י המוקד העירוני ובעלי תפקידים

  • המשך פריסה והרחבת פרויקט המצלמות ברחבי העיר

  • פריסת רשת אינטרנט אלחוטית חינמית ראשונה בחוף הים