לשכת המנכ״ל היא המוציאה לפועל של חזון פיתוח העיר. מנכ״ל העירייה קובע אסטרטגיה לתפעול יעיל ואפקטיבי של כלל המשאבים העירוניים ומקדם פרויקטים הנוגעים לטווח הבינוני והקצר, שהשגתם מביאה לשיפור מהיר ומשמעותי באיכות חיי התושבים בעיר, כמו גם מיזמים ארוכי טווח שמטרתם לייצב, לשפר ולשדרג את היכולות העירוניות לרווחת התושבים.

מה היה לנו השנה

 • טיפול בפניות תושבים

בשנת 2019, התקבלו כ- 16 אלף פניות תושבים במוקד העירוני, מספר הפניות שנפתחו בשנת 2018 עמד על כ15.5 אלף פניות, לעומת כ 10,000 בלבד בשנת 2017. נתון זה מעיד על האמון שנותנים התושבים בטיפול העירייה בפניותיהם. ב 2019, 96% מהפניות קיבלו מענה על ידי אגפי העירייה השונים, תוך עמידה של 80% בזמני אמנת השירות ובזמני התקן שנקבעו לטיפול בפניות.

 • התמקצעות והובלת תהליכים

  • התמקצעות שדרת הניהול של העירייה, במגמה לייעל תהליכי עבודה, חסכון במשאבים ושיפור השירות הניתן לתושבים, בהתבסס על תכניות עבודה מסודרות. הובלת בניית תכניות עבודה ע״י מנהלי האגפים והמחלקות השונות, כך שתעצים את היכולת לספק שירותים איכותיים, מיטביים וממוקדים לתושבים.

  • הובלת תהליך הקמת אשכול רשויות המפרץ, תאגיד אזורי לקידום האינטרסים המשותפים של התושבים במרחב עמק זבולון. חיבור אשר יתרום לייעול השירותים המשותפים הניתנים בכל הרשויות הבאות: קריית ים, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית מוצקין, מועצה אזורית זבולון, שפרעם וביר אל מכסור.

 • אישור תכנית המראה של משרד הפנים

  • הכנה ואישור בוועדת ההשקעות של משרד האוצר, תוכנית לקידום פרויקטים לפיתוח כלכלי במסגרת תכנית ה ״המראה״ אליה נכנסה העירייה. התכנית משלבת התייעלות ארגונית, לצד מיזמים לפיתוח כלכלי. כל זאת, במטרה לשפר של רמת השירותים המוניציפאליים לתושבים ולהרחיב באופן משמעותי את בסיס ההכנסות של העירייה מארנונה עסקית.

 • השלמת פעולות עירוניות לגידול בסיס הכנסות העירייה וביצוע של פרויקטים מניבי הכנסה

  • המשך ניהול המאבק להסדרת גביה צודקת מ ״מכון דוד״ שבבעלות רפא״ל, כולל ביצוע מיפוי של כל מבני רפא״ל בשיתוף המרכז למיפוי ישראל.

  • הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות נכסי העירייה לטובת מכירת החשמל לחברת החשמל וע״י כך לחסוך בהוצאות החשמל של העיר.

  • הרחבת גיוס תקציבים מתמיכות תחרותיות של משרדי הממשלה וגופי סמך, עד כדי כך שרוב הפרויקטים המבוצעים ברחבי העיר נתמכים במימון חיצוני משלים.

 • תיקון חוקי העזר העירונים

  • עדכון וחקיקה של חוקי העזר העירוניים לאשפה עודפת ויישום חוק העזר לחניית כחול לבן בעיר, שיביא לזמינות ועדיפות במקומות החניה לתושבי העיר בחופי הים, ברחובות המגורים ובמרכז העיר.

 • התחדשות המרחב העירוני

  • ממשיכים לקדם את התחדשות המרחב העירוני ופיתוח מתחמים להתחדשות עירונית המוכרזים במסלול רשויות ע״י משרד הבינוי והשיכון. מתחם אג״ש מסיים את שלב התכנון. מתחם צה״ל קיבל הכרזה כמתחם ״פינוי ובינוי״ במסלול רשויות מקומיות, שיתוקצב במלואו על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

  • מוזיאון ״זומו״ - סופרמרקט נטוש הפך למשך חודשיים לסינדרלה של העיר! הקמנו מוזיאון לאמנות בנושא המעברים - ישן מול חדש, ובו הוצגו עבודות שנעשו בין היתר בהשראת קריית ים ובשיתוף תושבי העיר. במהלך ההכנות ובזמן פעילות המוזיאון התבצעו בעיר מגוון עבודות קהילתיות במערכת החינוך ופעולות לחידוש המרחב הציבורי, בשיתוף מפעל הפיס והרשות הממשלתית להתחדשות העירונית

  • שיפור ושיפוץ הגינות בשכונה ד', כחלק ממיזם של המשרד להגנת הסביבה, לטיפוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוח

 

תוכניות לשנה הבאה

 • יישום תכנית ההמראה ועמידה באבני הדרך של משרד הפנים והאוצר.

 • קידום תכניות אסטרטגיותקידום תכנית האסטרטגית לפיתוח רצועת חוף הים

  • חיבור טיילת חוף הים עם חיפה   

  • הסדרת תשתיות למתחם קמפינג ושיווק למכרז ימי

  • הקמת בי״ס לחינוך וספורט ימי לתלמידי העיר

  • הקמת טיילת פארק צפון וחיבור שכונות מזרח העיר לים עם טיילת הליכה ושביל אופניים

 • קידום תכנית למיצוב עיר דיגיטלית

  • בניית תכנית ושילוב בין טכנולוגיות מידע ותקשורת הקיימת לצרכים עירוניים, מעבר המידע העירוני מרשתות פיזיות למאגר ענן, הסדרת תשתיות ציבוריות ופריסת קווי תקשורת אשר ישרתו את הרשות ומוסדותיה

  • התאמת התשתיות העירוניות והציבוריות

  • פריסת מצלמות אבטחה ותאורה חכמה הניתנת לשליטה וניטור רציף על ידי המוקד העירוני

 • תכנית אסטרטגית לחברה וקהילה

  • מיפוי צרכי התושבים וטיוב השירותים העירוניים להתאמת מענה אפקטיבי לצרכים החברתיים בקהילה. בנייה תכנית לחיזוק קהילות העיר, העמקת שותפויות ורתימת שותפים חדשים לפעילויות המתקיימות בעיר בתחום החברה והקהילה

  • הקמת אתר עירייה חדש והנגשת השירותים, כולל ממשק שיתוף ציבור, ייעול תהליכים בירוקרטיים והגברת השקיפות ושיתוף במידע