עיריית קריית ים פועלת כל העת לשמירה על תקציב מאוזן המאפשר ניהול מערכת כלכלית בריאה ויעילה. אגף הגזברות מנהל מדיניות כלכלית אשר במרכזה הקפדה על שמירת מסגרת התקציב, צמצום הוצאות, מיצוי פוטנציאל ההכנסות והגדלת ההכנסות העצמיות האחרות.

על מנת לגייס את מירב המשאבים לטובת צרכיהם של התושבים, פועלת העירייה להרחבה והעמקה של ההכנסות המגיעות ממקורות שונים כגון: ממשלה, בנקים וגורמים מוסדיים. כל זאת לצד הכנסות מארנונה לתעשייה, מסחר ומגורים.

הדרך למימוש מדיניות כלכלית נבונה זאת מאתגרת ומורכבת, שכן ההוצאה לנפש בקריית ים נמוכה בהשוואה לערים אחרות בעלות היקף אוכלוסייה במצב סוציואקונומי דומה.

עיריית קריית ים רואה חשיבות עליונה בהשקעת משאבים משמעותיים בתחומי החינוך והרווחה. הפניית המשאבים לתחומים אלה מבטיחה לבני הנוער של העיר את התמיכה והטיפוח הדרושים להם לשם בניית עתידם. הודות לתפיסת עולם זו, אנו שמים את הדגש על המשאב החשוב של קריית ים - התושבים עצמם. בדרך זו אנחנו מבטיחים שכל תושב יוכל ליהנות מרמת שירותים, איכות החיים ורווחה ברמה הגבוהה ביותר לצורך הצלחה, שגשוג כלכלי והתפתחות.

תוכניות לשנה הבאה

  • הגדלת ההכנסות העצמיות האחרות של הרשות, שאינן מכיסי התושבים, הכוונת הכנסות אלה לטיוב והגדלת השירותים לתושב ללא תוספת תשלום

  • עמידה באבני הדרך של תוכנית ההבראה שגובשה בשיתוף משרד הפנים והשגת איזון תקציבי שוטף בשנת 2021

  • יצירת מנועי צמיחה יישוביים לחיזוק כלכלת העיר

  • מינוף נכסים עירוניים והפיכתם לנכסים מניבים

  • השלמת המהפך הדיגיטלי בניהול תקציב העירייה ומנגנוני ההכנסה, התשלום והבקרה

  • גיבוש תוכנית עסקית עירונית ליצירת הזדמנויות כלכליות מול משקיעים ובעלי עניין

Picture1.jpg