עיריית קריית ים גאה להגיש לכם סקירה שנתית של עיקרי פעולותיה לאורך השנה האחרונה בכל תחומי החיים החשובים: חינוך, תשתיות, תרבות ופנאי, פיתוח עתידי, שירותים לתושב, חזות העיר ועוד.
השנה אנו מצרפים לדו״ח השנתי שורה של מתכונים ממטבחם של תושבי הקריה, אותם אתם מוזמנים לנסות בעצמכם וגם לשמור למזכרת. אנחנו גאים בשיתוף התושבים בעשיה העירונית ושמחים ליהנות ביחד מהחוויה. 

מפת עשייה קריית ים