התושב בעידן המודרני יודע לדרוש את המגיע לו, ומורגל לשירות זמין ואיכותי. כתוצאה מכך עלה בשנים האחרונות  מספר הפניות למוקד העירוני. בשנת 2019 המוקד העירוני טיפל ביותר מ 18331 פניות, כלומר 1350 פניות בחודש, לעומת השנה הקודמת (2018) 15,548 פניות נכנסות.


ייעודו של המוקד העירוני לשמש יחידת שליטה ובקרה עירונית האחראית על מענה לטיפול בתושבים הן במצב רגיעה והן במצב חירום.

 

בשנת 2019 רשם המוקד העירוני של קריית ים שורה של הישגים

  • מוקד רואה - במהלך השנה הותקנו ברחבי העיר מספר רב של מצלמות חדשות ומשוכללות שתפקידן לשמש כמערכת זיהוי ואנליטקה, תיעוד וגורם הרתעה. בזכות המצלמות ובשיתוף מלא עם הפיקוח המוקד העירוני הצלחנו למנוע שורה של מעשי ונדליזם מפגעים פריצות אלימות ועוד.

  • מוקד במצב חירום - מצב חירום הוא מצב שיש בו איום על חיי אדם והוא פוגע ברציפות התפקודית של הקהילה, בשנה זו עמד המוקד במצבי חירום של תנאי מזג האוויר, רעידות אדמה שריפות והצליח לתת מענה ראוי לכל הפונים.

  • דוחות המוקד העירוני ככלי ניהולי - אחד התפקידים החשובים של המוקד העירוני הוא לנתח את פניות התושבים ולהפיק מהן מידע ניהולי  המשרת את הנהלת העירייה (ראשי מחלקות, מנכ"ל וראש עיר) המוקד העירוני מפיק מידי שבוע דו"ח התפלגות של פניות נכנסות ויוצאות כמו כן דו"ח מטלות חריגות שאינן עומדות בתקן, נתונים אלה משקפים להנהלה תמונת מצב עדכנית ומסייעת להם לקבל החלטות לשיפור תהליכים.

יעדי המוקד לשנת 2020

  • הרחבת התודעה העירונית והקהילתית לשירותי המוקד בקרב הציבור, לצד טיוב הקשר עם התושבים באמצעות שיחות טלפון, וואטצפ עירוני ודוא"ל

  • הקטנה מירבית של מספר הפניות הפתוחות אשר הטיפול בהן התעכב
  • שיפור משמעותי בעמידה בלוח זמנים ועמידה מרבית בתקן ובאמנת השירות העירונית
  • הרחבת הפעילות אל מול המצלמות כדי לשפר פעולות מנע בכל התחומים - אלימות או ונדליזם בריונות, הפרת הסדר הציבורי והפרעה לשכנים.