לשכת המנכ"ל היא המוציאה לפועל של חזון פיתוח העיר באמצעות קביעת אסטרטגיה לתפעול יעיל ואפקטיבי של משאבי העיר. כל זאת תוך מבט רחב וכולל בהתאם לתוכנית העבודה השנתית והצורך להוציא אותה לפועל.

פעילות הפיתוח והיזמות הניבה בשנה האחרונה שיפור משמעותי בשירות לאזרח:

 • חוקי עזר ישנים עודכנו ואושרו ע"י משרד הפנים.

 • במסגרת פרויקט "גוגל לעסקים" פעלנו לחיזוק עסקים קטנים.

 • הוקמה מינהלת להתחדשות עירונית: המינהלת מהווה מרכז מידע לתושבים ויזמים ותפקידה לסייע ולהאיץ את מימוש תהליכי ההתחדשות באמצעות זיהוי חסמים והסרתם, סיוע להתארגנות דיירים,  ופיתוח פרמטרים ועקרונות מנחים לתכנון מיזמים חדשים.

 • דגש על שיפור וייעול מערכי התפעול והתברואה.

 • ליווי צמוד של תכנון, פיתוח ותחזוקה של חופי העיר.

 • העירייה שיפרה את תהליכי הפרסום והנגשת המידע לתושבים.

 • כתוצאה מכך עלה מיקומה במדד שקיפות המידע של עמותת שקיפות לישראל בתמיכת משרד הפנים מניקוד של 44% שקיפות ל- 86%.


יעדי לשכת המנכ"ל לשנה הקרובה:

 • התמקצעות שדרת הניהול של העירייה ושדרוגה, במגמה לייעל תהליכי עבודה, להגדיל את החיסכון במשאבים ולשפר השירות לתושב.

 • גיוס משאבים ממשרדי ממשלה בדגש על תחומי החינוך, תרבות, ספורט ותשתיות עירוניות.

 • קידום תהליך קיימות והתייעלות אנרגטית במסגרתו שורה של מיזמים:

 1. מתקנים פוטו-וולטאים על גגות מבני הציבור בעיר.

 2. הטמעת עקרונות תכנון לקיימות עירונית ובנייה ירוקה תוך דגש והתייחסות לשכונות ותיקות.

 3. שיפוץ והקמת גינות קהילתיות בשכונה ד׳.