קרית ים פועלת במסגרת משאבים מוגבלים, בשל העובדה שמרבית ההכנסות נובעות מארנונה למגורים, בניגוד לערים אחרות הנהנות משפע  של אזורים עסקיים ותעשייתיים. למרות זאת ועל אף זאת, העירייה רואה חשיבות עצומה בהפניית משאבי ענק לחינוך ולרווחה, מתוך תפיסת עולם שבני העיר וותיקיה ראויים וזכאים לטיפוח ותמיכה כמקובל בישובים אחרים המשופעים במשאבים. על פי אסטרטגיה זו הגזברות מנהלת את כספי התושבים באחריות מרבית ושקיפות מלאה, תוך שמירה קפדנית על תקציב מאוזן והפניית מירב המשאבים לחינוך ולרווחה.